Search results

  1. P

    Frm

    Chào mọi người. Mình mới vừa pass FRM part 1 xong. Đang dự định thi Part 2 vào tháng 11 năm sau. Có anh chị nào trong Forum có kinh nghiệm học thi Part 2 chưa vậy? Có gì nhắn tin giao lưu làm quen nhé! plp700@gmail.com Thank !
Top